مشتری گرامی، با توجه به قوانین برای ثبت نهایی محصول میبایستی کل مبلغ سفارش به حساب مجموعه (اِس لی) واریز شده تا سفارش شما در ردیف اجرا قرار گیرد.
پس از ثبت سفارش، فرم قرارداد برای شما ارسال میگردد و پس از امضاء آنرا از طریق یکی از راه های ارتباطی ما مجددا ارسال میکنید.

لطفا اطلاعات خود را بصورت کاملا صحیح وارد کنید
اعداد به لایتن وارد شود
اعداد به لایتن وارد شود
لطفا جهت تعیین سایز انگشت خود یک نوار را به دور انگشت مورد نظر بپیچید و اندازه گسترده آن را به کمک خط کش گرفته و با واحد های میلی متر یا سانتی متر وارد کنید
با قوانین اِس لی موافق هستم(ضروری)